EN / SK
Štúdio K.F.A. vzniklo v roku 1990 z iniciatívy dvoch čerstvých absolventov Fakulty architektúry STU, Norberta Šmondrka a Kataríny Schwarzovej. Etablovalo sa ako jedna z prvých nezávislých porevolučných platforiem, ktoré sa začali venovať architektúre a dizajnu mimo pôdy dožívajúcich štátnych projekčných ateliérov. Aj z toho dôvodu sa K.F.A. stalo epicentrom nového myslenia v architektúre, čo do jeho radov prilákalo viacero mladých ambicióznych architektov, ktorí tu získavali prvé pracovné skúsenosti. Profesionálne záujmy Štúdia K.F.A. dostali však aj ďalší rozmer – na adrese sídla spoločnosti, ktorou sa stala Karpatská 11 v Bratislave, vyše desať rokov fungovala prvá súkromná galéria architektúry a dizajnu na Slovensku. Súbor aktivít štúdia pozitívne oslovil aj odbornú kritiku a prenikol medzi dôležité momenty v dejinách modernej architektúry na Slovensku.

Prácu Štúdia K.F.A. charakterizujú najmä dva pojmy - triezva geometrická abstrakcia a komplexnosť. Leitmotívom je čistota formy a jasný priestorový poriadok, nie však na úkor zážitku, ktorý má dobrá architektúra vždy sprostredkovať. Tvorivý prístup sa opiera o zdravý pragmatizmus sprevádzaný plnou zodpovednosťou voči klientovi. V popredí preto figuruje snaha o vytvorenie výtvarne i stavebne nadčasového diela, ktoré krátkodobé trendy nahrádza trvácnymi hodnotami.

Dlhoročné skúsenosti a referencie Štúdia K.F.A. sú rovnomerne rozložené medzi architektúru, interiérovú tvorbu a produktový dizajn. Stabilný interdisciplinárny tím dokáže zabezpečiť vysokokvalitné komplexné riešenia zadaní rôznej náročnosti a rozmerov, od rozsiahleho obytného súboru, cez rodinnú vilu až po porcelánovú y šálku. Každý projekt predstavuje samostatnú kapitolu a príležitosť robiť veci inak a lepšie.


_architektúra, interiér, dizajn, rekonštrukcie, výstavníctvo
_štúdie, koncepty, realizačné projekty
_komplexná projektová dokumentácia
_autorský dozor a stavebný manažment
_zabezpečenie profesií a inžinierska činnosť
_dodávky stavebných prác a interiéru
_odborné konzultácie a poradenstvo
 

Copyright © 2019 KFA Norbert Šmondrk. All rights reserved